multiBank
pełna wersja serwisu »
Logowanie

Polityka prywatności


Szanowni Klienci,
informujemy, że BRE Bank SA dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z bankowych serwisów internetowych. Tym samym przekazujemy ogólne informacje dotyczące zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez BRE Bank SA informacji o użytkownikach serwisu internetowego MultiBanku (www.MultiBank.pl).

BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 , poz. 926 ze zm.) i przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe pozyskane m.in. za pośrednictwem serwisu internetowego MultiBanku (www.multibank.pl).
BRE Bank SA informuje, że przetwarza dane osobowe Klientów, jak również Klientów potencjalnych w celu bieżącego wykonywania czynności bankowych, jak również w celu oferowania własnych usług lub produktów bankowych (tzw. marketing bezpośredni).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie art. 105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.) dane osobowe naszych Klientów mogą zostać przekazane: do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe.

Dotyczące Klientów dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z Grupy Kapitałowej BRE Banku SA jedynie w sytuacji, gdy uprzednio wyrażą oni na to swoją zgodę. Lista podmiotów należących do Grupy Kapitałowej BRE Banku SA jest dostępna na stronie internetowej www.brebank.pl.

BRE Bank SA informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo kontroli przetwarzania dotyczących Państwa danych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia danych, w przypadku, gdy cel dla którego zostały pozyskane ziścił się oraz zezwalają na to przepisy prawa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bardzo prosimy kierować pytania na adres mailowy kontakt@multibank.pl.


Polityka plików „cookies” w serwisach internetowych MultiBanku

Serwisy internetowe MultiBanku mogą używać plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron serwisu MultiBanku, oraz zachowań użytkowników.  Pliki cookies pozwalają nam na pomiar skuteczności reklam oraz dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców.  Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać serwisy internetowe MultiBanku tak aby korzystanie z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.

Pliki cookies stosowane w serwisach MultiBanku nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników, które pozwoliłyby na ich jednoznaczną identyfikację jako Klientów MultiBanku bądź indywidualne osoby.

Pliki cookies wykorzystywane przez podmioty współpracujące z MultiBankiem (zwane dalej: „partnerami”) – Google Inc., Gemius SA - przez spółki Grupy Kapitałowej BRE Banku SA oraz inne podmioty trzecie legitymują się własną polityką prywatności.

Partnerzy wykorzystują pliki cookie w następujących celach:

1. Google Inc. – pomiar ruchu internetowego,

2. Gemius SA – pomiar ruchu internetowego,

 

W serwisach MultiBanku stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. Pliki cookies „sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

Dla poszczególnych serwisów MultiBanku wykorzystujemy następujące pliki cookies:

Serwis: http://www.multibank.pl

Nazwa cookie

Rodzaj

Cel zapisania pliku

JSESSIONID

Sesyjne

Przechowuje identyfikator sesji użytkownika.

ATG_SESSION_ID

Sesyjne

Przechowuje identyfikator sesji użytkownika.

DYN_USER_ID

Stałe

Przechowuje identyfikator sesji użytkownika.

DYN_USER_CONFIRM

Stałe

Przechowuje skrót ID sesji użytkownika.

 

Serwis: https://moj.multibank.pl/

 

Nazwa cookie

Rodzaj

Cel zapisania pliku

MultiBank1

Sesyjne

Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym  protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany podczas operacji logowania

MultiBank2

Stałe

Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym  protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta.

 

Serwis: https://form.multibank.pl

Nazwa cookie

Rodzaj

Cel zapisania pliku

UWniosekCookie

Sesyjne

Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do zachowania spójności wypełnianego wniosku. Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest  protokołem SSL.

 

Serwis: https://m.multibank.pl

Nazwa cookie

Rodzaj

Cel zapisania pliku

profile

 

Przechowuje wartość alfanumeryczną. Zapamiętuje profil urządzenia mobilnego – dotykowy bądź tekstowy

loginsession

 

Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym  protokołem SSL. Niezbędne do poprawnego działania mechanizmu logowania.

session

 

Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym  protokołem SSL. Niezbędne do poprawnego działania mechanizmu logowania.

 

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookie zarówno stałych jak i sesyjnych.

Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób aby przed każdym umieszczeniem pliku cookie pojawiał się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookie. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu bądź serwisów internetowych MultiBanku.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Bankomaty i wpłatomaty | Placówki | Polityka prywatności

powered by intercon